Nezařazené

Hygienické požadavky na prodej poptravin

Vyhl. MZ č.295/97 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny ( výtah, od doby vydání doznala vyhláška novelizací  )

¨         potravinářskou prodejnou (PP) je zařízení tvořené souborem místností a prostor určených a vybavených pro prodej potravin, popř. k dalším souvisejícím činnostem. PP  je i stánek a jiné prodejní zařízení, kde se provádí prodej potravin,

¨         stánek je zařízení tvořené zpravidla jediným prostorem, určeným a vybaveným pro prodej potravin, popř. poskytování občerstvení.

¨         V potravinářských prodejnách včetně stánků a jiných prodejních zařízeních smí být prodávány jen ty druhy, skupiny a podskupiny potravin, pro které má PP vytvořeny podmínky odpovídající požadavkům stanoveným výrobcem na obale potraviny, touto vyhláškou a zvláštními předpisy.

¨         Provozy a provozní úseky, které na sebe vzájemně mohou nepříznivě působit a negativně ovlivňovat potraviny, se stavebně, popřípadě provozně oddělí, přičemž stavebně musí být odděleny vždy výrobní úseky, přípravny a výkup potravin, včetně jejich skladování ( např. med, byliny, ovoce a zelenina ).

¨         Sklady PP se zřizují podle sortimentu prodávaných potravin tak, aby svou kapacitou umožňovaly skladování potravin podle jejich charakteru a skladovacích podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním předpisem. Sklady pro potraviny, které by mohly nepříznivě smyslově nebo mikrobiologicky ovlivnit jiné potraviny, musí být stavebně oddělené. Sklady musí být vybaveny měřícím zařízením ( například teploměry a vlhkoměry ).

¨         Odděleně se skladují také obalové materiály pro balení potravin při prodeji, nepotravinářské zboží, vratné obaly, čistící a úklidové prostředky, prádlo, inventář a odpadky.

¨         Pokud to charakter činnosti vyžaduje, zřizuje se chlazený sklad organického odpadu, vybavený předsíňkou s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou pro sanitaci odpadních nádob. Pokud takový sklad není chlazený, musí být režim odvozu odpadů zabezpečen tak, aby nedocházelo k jejich plesnivění, hnilobě a tím obtěžování okolí.

¨         Nádoby na odpad musí být uzavíratelné a vyrobené z materiálů umožňujících jejich sanitaci. Ke shromažďování odpadu v potravinářské prodejně, ve které nelze vytvořit podmínky pro sanitaci sběrných nádob, se používají jednorázové plastové obaly.

¨         PP s výjimkou ambulantního prodejního zařízení musí být technicky zabezpečena proti vnikání hmyzu, hlodavců a ptactva.

¨         Prodejní a pracovní plochy musí být odděleny podle charakteru potravin nebo činnosti tak, aby při úpravě, zpracování a prodeji potravin nedocházelo k vzájemnému křížení činností, které mohou mít negativní vliv na zachování zdravotní nezávadnosti potravin.

¨         V PP s obslužnými úseky nebalených potravin musí být pro každý prodejní úsek vytvořena přípravna odpovídající svou dispozicí, velikostí a vybavením charakteru a rozsahu provozované činnosti, například porcování a balení potravin, masa, ovoce a zeleniny, úprava zákusků, chlebíčků.

¨         Potraviny vyřazené podle zákona z dalšího oběhu musí být skladovány odděleně tak, aby nemohlo dojít k záměně a negativnímu ovlivnění ostatních potravin.

¨         Předměty, které bezprostředně nesouvisí s prodejní činností, nelze uskladňovat či přechovávat v prostorách PP.

¨         Při prodeji nebalených potravin k přímé spotřebě s výjimkou ovoce a zeleniny, se zásadně používá podávací náčiní. potraviny musí být baleny do funkčně vhodného a zdravotně nezávadného obalu.

¨         Potraviny, které byly po zakoupení spotřebitelem reklamovány, nelze uvádět zpět do prodeje. Nakládá se s nimi jako s potravinami jinými než zdravotně nezávadnými.

¨         Nebalené potraviny určené k přímé spotřebě, s výjimkou ovoce a zeleniny, musí být umístěny minimálně 70 cm nad zemí. Ostatní potraviny, včetně ovoce a zeleniny v přepravkách a prodejních koších  nebo podnosech, nelze při skladování, prodeji nebo vystavování ukládat přímo na zem, ale na podložky, ale na podložky ( například rohože ) .

Nebalené potraviny musí být při prodeji umístěny tak, aby byly chráněny před znečištěním, klimatickými vlivy, a nejde-li o samoobslužný prodej pečiva, ovoce a zeleniny, i před kontaktem se spotřebitelem.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.