Nezařazené

BALENÍ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ

Funkce a označení obalů, rozdělení obalů

Balení potravinářských výrobků by mělo být samozřejmým požadavkem hygieny.

Nejvhodnější materiál na výrobu obalů by měl být mírně propustný pro vodní páru (aby nekondenzovala uvnitř obalu) a téměř nepropustný pro těkavé aromatické látky. Těmto požadavkům se nejvíce blíží celofán. Který se však nedá svářet a nemá ani potřebnou mechanickou pevnost.

 Vhodný obal plní řadu funkcí:

 1. chrání výrobek před mechanickým poškozením a znehodnocením,
 2. dává výrobku estetický vzhled,
 3. informuje zákazníka o jakosti výrobku.

 U potravinářských výrobků je nejdůležitější ochranná funkce obalu. Obal chrání výrobek před:

Mechanickým, chemickým a biologickým znehodnocením, a to při:

Skladování, přepravě i distribuci.

Ochranná funkce obalu zároveň splňuje i hygienické požadavky při manipulaci s výrobkem. Je samozřejmé, že obal samotný musí být zdravotně nezávadný.

Obal vytváří z výrobku manipulační jednotku, přizpůsobenou tvarem, rozměry i hmotností požadavkům dopravy, obchodu i spotřebitele.  V obchodě má poskytnout zákazníkovi rychlou informaci o druhu výrobku. Estetická hodnota a nápadnost obalu plní i funkci propagační a může značně ovlivnit prodejnost výrobku.

Každý obal musí poskytnout kupujícímu základní informace o výrobku. Uvádějí se ne něm zpravidla tyto údaje.

 • Název výrobku (druh, skupina)
 • Označení výrobce
 • Datum výroby a doba použitelnosti
 • Hmotnost výrobku
 • Cena
 • Číslo technické (podnikové) normy

OBALOVÉ MATERIÁLY – PLASTY

 Polyethylen

Vyrábí se polymerací ethylenu při nízkém nebo vysokém tlaku. Nízkotlaký a vysokotlaký PE se některými vlastnostmi liší. Oba jsou značně odolné proti vodě a chemikáliím. Mají velmi malou propustnost pro vodní páru, mnohem více propouštějí kyslík, oxid uhličitý a páry vonných a chuťových látek z potravin. Jsou svařitelné.

Nízkotlaký polyethylen známe pod názvem Mikroten.

Fólie z vysokotlakého PE se používají na spotřebitelské obaly ve tvaru sáčků na balení zmrazených potravin, sušeného mléka, cukru aj.

Polypropylen

Vzhledem i řadou vlastností se podobá nízkotlakému PE. Má malou propustitelnost pro vodní páru, vysokou pevnost, menší vnitřní orosení obalu než PE. Dvousměrně orientovaná (protahovaná) PP fólie s názvem Tatrafan je svařitelná i smrštitelná.

 Hliníková fólie

Vyrábí se v různých tloušťkách. Povrchové nátěry je chrání před korozí a zlepšují potiskovatelnost. Fólie jsou nepropustné a neprodyšné. Pro větší pevnost se vrství s jinými materiály, hlavně s termoplasty, umožňující jejich sváření.

 Kontrolní otázky:

 1. Co rozumíme pod pojmem čerstvost pekařského výrobku?
 2. Jaký je rozdíl mezi technologickou a mikrobiologickou trvanlivostí výrobku?
 3. Které pekařské výrobky nejrychleji tvrdnou?
 4. Jaké koloidní procesy spolupůsobí při tvrdnutí výrobků?
 5. Které mikrobiální vady postihují jemné pečivo a chléb a za jakých podmínek?
 6. Jaké funkce má plnit obal potravinářského výrobku a co na něm má být vyznačeno?
 7. Proč balené výrobky plesnivějí rychleji než nebalené?

 

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.