TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY

Výpočet vaznosti:

Vaznost mouky udává, kolik % vody je mouka schopna vázat, tzn. kolik kg vody lze v těstě vázat na každých 100 kg mouky.

I. příklad:

Při výrobě 29 kg těsta se spotřebovalo 18 kg mouky a 11 kg vody. Jakou vaznost má mouka?

18 kg mouky váže 11 kg vody

100 kg mouky váže x kg vody

Vz = V/M*100

Vz = vaznost (v %)

V = hmotnost spotřebované vody (kg)

M = hmotnost spotřebované mouky (kg)

x = 11/18*100 = 61 kg —> Vz = 61

Mouka má vaznost 61% (každých 100 kg mouky váže 61 kg vody).

Vypočítej:

Při výrobě těsta se spotřebovalo 42 kg mouky a 24 kg vody. Jaká byla vaznost mouky?

II. příklad:

Máme zpracovat 50 kg mouky o vaznosti 58%. Kolik vody máme přidat?

100 kg mouky váže 58 kg vody

50 kg mouky váže x kg vody

Vz = V/M*100 ==> V = M/100*Vz ==> x = 50*58/100

x = 29 kg

Máme přidat 29 kg vody.

Vypočítej:

Má se zpracovat 60 kg mouky o vaznosti 59%. Kolik vody přidáme?

Příklad:

Při výrobě 51 kg těsta na žitný formový chléb se spotřebovalo 27 kg mouky a 23 kg vody. Jakou vaznost měla mouka?

27 kg Mouky „vypije“………….23 kg Vody

100 kg Mouky „vypije“…………..? kg Vody

z trojčlenky vyplyne vzorec:

x = 23/27*100 = 85

Vaznost mouky v tomto případě činila 85%

pozn.: číslo vaznosti je v tomto případě nezvykle vysoké, je to dáno druhem chleba, kdy je těsto velmi „volné“, proto se musí péct ve formě

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *