Ztráty vysycháním

TCHp-1.ročník, 3.kap.: Výroba pšeničného pečiva, technologické výpočty

TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY

Ztráty vysycháním

Jsou ovlivněny relativní velikostí odpařovací plochy, proto jsou větší u chlebů malé hmotnosti. Chleby žitné vysychají pomaleji, než chleby pšeničné, tmavé chleby pomaleji než světlé, balené chleby pomaleji než nebalené. Pokračovat ve čtení „Ztráty vysycháním“