KVAŠENÍ A JEHO VÝZNAM

ZMO 2.R

Pod pojmem kvašení si můžeme laicky představit tvorbu plynů nebo kyselin v tekutém prostředí. V přírodě probíhá někdy samovolně, někdy je lze vyvolat uměle.

Různé typy kvašení vyvolává řada různých MO. Z hlediska těchto MO představuje kvašení přirozenou součást jejich životních pochodů. Je to totiž zvláštní forma dýchání, které probíhá za omezeného přístupu (nebo dokonce nepřístupu) vzduchu. Pokračovat ve čtení „KVAŠENÍ A JEHO VÝZNAM“