Ztráty pečením – propek, navážka a výtěžnost

Příspěvek je zatím pahýl, nevím, jak vložit tabulku v Excelu…

Tabulka hodnot

Po kliknutí na odkaz se otevře dialogové okno s nabídkou, co chcete se souborem udělat. Pokud zvolíte Otevřít pomocí….., tak se zobrazí tabulka v EXCELU ve které jsou nadefinovány různé varianty možností. Na listech jsou výpočty navážky, výtěžnosti a počet klonků. Ve sloupcích jsou deklarované hmotnosti pro chleba a pro pečivo. Na řádcích pak různé procenta propeku. Průsečíkem jsou pak vypočtené hodnoty navážky.

U výtěžnosti je ve sloupcích množství použité mouky nebo počet kusů a na řádcích pak výtěžnost nebo gramáž pečiva.

Ve třetí tabulce jsou pak různé hmotnosti klonků ve vztahu k různým děličkám.

Doporučené dávky CaCO3 do přezrálých kvasů

Doporučené dávky CaCO3 do přezrálých kvasů při různých hodnotách titrační kyselosti

H 220 H 250
kyselost /mmol kg-1 / CaC03 /%/ kyselost /mmol kg-1/ CaC03 /%/
9O – 100 0,05 85 – 90 0,05
100 – 110 0,08 90 – 100 0,08
110 – 120 0,12 100 – 110 0,10
120 – 130 0,15 110 – 120 0,12
    120 – 130 0,18