Výpočet technologického postupu pro kontinuální linku

ZMO 2.r.

Jde o správné stanovení minutových dávek surovin do těsta i do kvasů (minutové dávky se nastavují na ovládacím panelu a na příslušných dávkovačích).

Hodinovou dávku těsta vypočteme z hodinové výkonnosti pece a z propeku; minutová dávka bude 1/60 této hodnoty. Dávku těsta pak rozepíšeme na jednotlivé suroviny a totéž provedeme u kvasů pomocí vzorového RTP a faktoru. Pokračovat ve čtení „Výpočet technologického postupu pro kontinuální linku“