Ztráty vysycháním

TCHp-1.ročník, 3.kap.: Výroba pšeničného pečiva, technologické výpočty

TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY

Ztráty vysycháním

Jsou ovlivněny relativní velikostí odpařovací plochy, proto jsou větší u chlebů malé hmotnosti. Chleby žitné vysychají pomaleji, než chleby pšeničné, tmavé chleby pomaleji než světlé, balené chleby pomaleji než nebalené. Pokračovat ve čtení „Ztráty vysycháním“

Kapacita pece

TCHp -1.ročník, kap.3.: Výroba pš. pečiva – Technologické výpočty

Výpočet kapacity pece

Jako kapacitu označujeme hodinovou výkonnost pece vyjádřenou v kilogramech chleba nebo pečiva. Výpočet kapacity pece je výchozí hodnotou pro sestavení celého technologického postupu. Hodinovou výkonnost pece lze vypočítat z doby pečení a osádky pece. Pokračovat ve čtení „Kapacita pece“