Škroby

     Z hlediska hmotnostního zastoupení zaujímají škroby v mouce 1. místo. Z technologického hlediska se výrazně uplatňují až při vyšších teplotách, kdy dochází k jejich mazovatění za současného intenzivního vázání vody – hydrataci. Pokračovat ve čtení „Škroby“