Hygiena, PO a BOZP

Ot. č. 1: Co jsou to organoleptické vlastnosti – hodnocení?

Organoleptické = smyslové. Hodnotíme vlastnosti pečiva pomocí smyslů – čich – vůně (příjemná, typická pečivová, zápach); chuť (slaná, sladká, hořká, navinulá, příjemná, po použitých surovinách); zrak (objem, velikost, struktura, barva, póry); hmat (tvrdé, měkké, vláčné, suché, mokré, lepivé, nelepivé, drsné, hladké); sluch (praskání, šustění, dření, syčení). Můžeme hodnotit kladné vlastnosti – jakost, je vše, tak jak má být, nebo vady, poruchy. Pokračovat ve čtení „Hygiena, PO a BOZP“