BALENÍ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ

Funkce a označení obalů, rozdělení obalů

Balení potravinářských výrobků by mělo být samozřejmým požadavkem hygieny.

Nejvhodnější materiál na výrobu obalů by měl být mírně propustný pro vodní páru (aby nekondenzovala uvnitř obalu) a téměř nepropustný pro těkavé aromatické látky. Těmto požadavkům se nejvíce blíží celofán. Který se však nedá svářet a nemá ani potřebnou mechanickou pevnost. Pokračovat ve čtení „BALENÍ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ“