NOVÉ DRUHY SUROVIN

1. Nové druhy surovin a trendy v pekařské výrobě.

ŽITNÉ KVASOVÉ KONCENTRÁTY

 Dnes nabývají na významu koncentráty žitných kvasů do chlebů vedených přímo a kypřených droždím. Tyto směsi jsou buď suché, nebo tekuté koncentráty, a při zamíchání do droždím kynutého pšenično-žitného nebo žitno-pšeničného těsta dávají výrobek velmi podobné chuti jako výrobek kypřený tradičně vedenými kvasy. Pokračovat ve čtení „NOVÉ DRUHY SUROVIN“