Příprava těst na karuselech

Karuselové mísírny pro přípravu kvasných stupňů a těst tvoří přechod mezi výrobou periodickou a kontinuální.

Dížový karusel je v podstatě kruhová točna otočná kolem pevného čepu, s devíti nebo jedenácti dížemi rozmístěnými po jeho obvodu. Karusel se otočí vždy o 1 polohu (jednu rozteč díží) a pak určitou dobu stojí.

Díže mají objem 500 litrů a jejich počet závisí na výkonnosti pece: pro pásové pece s pečící plochou 25 m2 se vyráběly karusely devítidížové. Pokračovat ve čtení „Příprava těst na karuselech“