Market gap

Mezera – díra na trhu.

 Za dvacet let po revoluci se trh s pekařskými výrobky značně proměnil. Na počátku devadesátých let vzniklo na popud vlády a na základě přesvědčovací kampaně politiků mnoho nových, nebo obnovených, znovuotevřených malých, ručních živnostenských pekáren. V průběhu let, opět vlivem politiky státu jich většina zanikla. Jen na Jesenicku jich z původních minimálně patnácti zůstalo jen pár, tedy asi 2. Vlády na trhu se vším, nejen s pekařskými a cukrářskými výrobky, se ujaly super-hyper-giga markety. Ve městě Jeseník je jich nyní již pět! Pokračovat ve čtení „Market gap“