LISTOVÁ TĚSTA, KŘEHKÁ TĚSTA

ZMO 3.r.

VÝROBKY Z LISTOVÝCH TĚST

Charakteristické znaky

  • – lístkování, to je pravidelné střídání horizontálně uložených vodánkových a tukových vrstev;
  • – poměrně malý sortiment;
  • – těsta a korpusy zpravidla nesladké;
  • – obsahují výšší dávky tuku (těsto až 45% tuku v sušině);
  • – nejsou zpravidla speciálně kypřena (do určité míry je kypřícím médiem vodní pára);
  • – u plundrových těst je vodánek kypřen droždím

Pokračovat ve čtení „LISTOVÁ TĚSTA, KŘEHKÁ TĚSTA“