Kapacita pece

TCHp -1.ročník, kap.3.: Výroba pš. pečiva – Technologické výpočty

Výpočet kapacity pece

Jako kapacitu označujeme hodinovou výkonnost pece vyjádřenou v kilogramech chleba nebo pečiva. Výpočet kapacity pece je výchozí hodnotou pro sestavení celého technologického postupu. Hodinovou výkonnost pece lze vypočítat z doby pečení a osádky pece. Pokračovat ve čtení „Kapacita pece“