Hygienické požadavky na prodej poptravin

Vyhl. MZ č.295/97 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny ( výtah, od doby vydání doznala vyhláška novelizací  )

¨         potravinářskou prodejnou (PP) je zařízení tvořené souborem místností a prostor určených a vybavených pro prodej potravin, popř. k dalším souvisejícím činnostem. PP  je i stánek a jiné prodejní zařízení, kde se provádí prodej potravin, Pokračovat ve čtení „Hygienické požadavky na prodej poptravin“