HODNOCENÍ KVASŮ

Jakost kontrolujeme zkouškou na kyselost (tiltrací), zjištěním teploty kvasu (to umožní zkontrolovat, jak byl dodržen technologický postup) a pomocí smyslového posouzení:

smysly kontrolujeme:

1.) Vzhled – během celého kynutí

  • ·         – barva, povrch, vzrůstání objemu, způsob klesání povrchu při dozrávání, čistota povrchu kvasu

Pokračovat ve čtení „HODNOCENÍ KVASŮ“