ŠLEHANÉ A TŘENÉ HMOTY

ZMO 3.r.

ŠLEHANÉ HMOTY

Šlehané hmoty jsou polotovary připravené z pěn

Šlehané hmoty můžeme rozdělit na:

  • lehké
  • nahřívané, nebo také „písčité“
  • připravené s použitím rychlošlehacích přípravků a moučných směsí
  • těžké
  • speciální

Teorie tvorby pěn:

Pěny jsou disperzní1) soustavy plynu v kapalině.

Podmínky rozptýlení plynu v kapalině a vzniku objemné a stabilní pěny:

a) daná kapalina- koloidní2) soustava -musí obsahovat tzv. pěnotvorné činidlo;

b) plyn musí být do kapaliny nuceně vháněn, např. šleháním, intenzivním mícháním, kompresí;

c) musí být dodrženy určité technologické parametry, např. teplota, doba tvorby pěny, čistota, tlak aj.

Pokračovat ve čtení „ŠLEHANÉ A TŘENÉ HMOTY“