LOW CARB

Vůbec jsem nevěděl, co ta zkratka znamená.

Obsahově jsem to pochopil, ale co ta zkratka znamená jen tuším.
Původně se jednalo o bezsacharidovou dietu dr. Atkinse. V Americe se pro sacharidy užívá název karbohydráty. Odtud možná pramení zkratka CARB. Pokračovat ve čtení „LOW CARB“