Archiv rubriky: ZMO 3. R

BALENÍ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ

Funkce a označení obalů, rozdělení obalů

Balení potravinářských výrobků by mělo být samozřejmým požadavkem hygieny.

Nejvhodnější materiál na výrobu obalů by měl být mírně propustný pro vodní páru (aby nekondenzovala uvnitř obalu) a téměř nepropustný pro těkavé aromatické látky. Těmto požadavkům se nejvíce blíží celofán. Který se však nedá svářet a nemá ani potřebnou mechanickou pevnost. Pokračování textu BALENÍ PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ

PŠENIČNÁ NEKYNUTÁ TĚSTA

1. Pšeničná nekynutá těsta – uveďte suroviny na jejich výrobu, druhy výrobků z těchto těst a způsob jejich kypření.

Nekynuté těsto je takové, které před pečením, nebo v první etapě pečení (zapékání) nekyne, tzn., že nezvětšuje svůj objem v důsledku činnosti mikroorganismů, které vytvářejí kypřící plyny, zejména CO2. Původní objem těsta se tak zvětší téměř na dvojnásobek (koeficient 1,8). Kynutí (přesněji dokynutí, protože těsto již jednou kynulo) je předposlední technologická operace, předcházející pečení. Pokračování textu PŠENIČNÁ NEKYNUTÁ TĚSTA